1. tel:13260006666
 2. add: 潍坊市寿光市金光街63号
 1. tel:17775792240
 2. add: 富亭街3663号附近
 1. tel:19997977485
 2. add: 潍坊市坊子区信和街与郑营路
 1. tel:18972391636
 2. add: 潍坊市奎文区文化路286
 1. tel:15575757438
 2. add: 凤凰街办小吴家工业园东方风筝

 1. tel:18972391636
 2. add: 潍坊市青州市衡王府西街
 1. tel:15364257449
 2. add: 潍坊市青州市S102(齐王路)
 1. tel:15674058513
 2. add: 潍坊市奎文区民生东街山东互联网金融中心
 1. tel:18611636742
 2. add: 潍坊市奎文区胜利东街4737华富商务中心