1. tel:18580717007
 2. add: 重庆市渝北区黄泥磅紫金商业广场
 1. tel:13520389698
 2. add: 重庆市荣昌区海棠路333号
 1. tel:13996533007
 2. add:  重庆市渝北区恒大中渝广场
 1. tel:13520389698
 2. add: 重庆市渝中区菜袁路
 1. tel:17318484006
 2. add: 渝中区解放碑五四路

 1. tel:023-89168780
 2. add: 重庆江北区大石坝
 1. tel:15696691007
 2. add: 重庆市渝北区新牌坊中渝广场
 1. tel:15575092337
 2. add: 渝中区邹容路68号大都会商厦
 1. tel:16602335007
 2. add: 重庆市渝北区黄泥磅紫荆商业广场
 1. tel:13012307007
 2. add: 重庆市江北观音桥红鼎国际A栋